Chiến Đỉnh Phong
21/09/2023
  1. Lối Chơi

Tất cả người chơi toàn server cùng tham gia Đấu Liên Server trong 1 khu đấu. Mỗi mùa duy trì trong 30 ngày, lần lượt 3 giai đoạn Khiêu Chiến Đỉnh Phong, Quyết Chiến Đỉnh Phong, Đỉnh Vinh Dự

  1. Bậc

Gồm tổng cộng 6 bậc: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Vương Giả. Mỗi bậc (trừ Vương Giả) đều có 3 bậc nhỏ tăng cấp lần lượt từ I đến III.

Chiến đấu thất bại ở bậc Đồng sẽ không bị trừ điểm bậc, chiến đấu thất bại ở Bạch Kim không bị rớt bậc.

  1. Khiêu Chiến Đỉnh Phong

Ngày 1 đến 25 mỗi mùa đấu là giai đoạn Khiêu Chiến Đỉnh Phong. người chơi có thể xếp cặp liên Server đấu với người chơi khác, khi số lần chiến đấu không đủ có thể dùng kim Cương để mua. Nếu không vừa ý với đối thủ xếp cặp, có thể dùng Kim Cương để xếp cặp lại.

Mỗi đội ít nhất cần ra trận 1 anh hùng, nếu không thì đội này tự động bị xử thua. Khi hết chiến đấu, đội phòng thủ được phán định chiến thắng.

Lúc 2 bên chiến đấu, bên có đội thắng nhiều hơn sẽ dành chiến thắng cuối cùng.

  1. Quyết Chiến Đỉnh Phong

Ngày 26 đến 29 mỗi mùa đấu là giai đoạn Quyết Chiến Đỉnh Phong. Sau khi giai đoạn Khiêu Chiên Đỉnh Phong kết thúc, người chơi top 64 trong BXH Vinh Dự sẽ xếp cặp ngẫu nhiên để Quyết Chiến Đỉnh Phong. Đội hình của người chơi trong giai đoạn Quyết Chiến Đỉnh Phong là đội hình thủ khi kết thúc giai đoạn Khiêu Chiến.

Hệ thống sẽ ngẫu nhiên xếp cặp đấu, dựa theo đội người chơi lần lượt tự đánh luân phiên, khi có một phe không thể dùng đội nữa thì bị xử thua.

Trong thời gian Quyết Chiến Đỉnh Phong, tất cả người chơi đều có thể xem lịch sử chiến đấu của ngày hôm đó và dùng Kim Cương để đoán.

  1. Đỉnh Vinh Dự

Ngày 30 của mỗi mùa đấu là giai đoạn Đỉnh Vinh Dự. Top 8 người chơi mỗi khu Quyết Chiến Đỉnh Phong sẽ được hiển thị trong Sảnh Vinh Dự

  1. Thưởng Mùa Đấu

- Thưởng bậc: Thời gian mua đấu đạt được bậc tương ứng thì có thể trực tiếp nhận thưởng.

- Thưởng tổng kết: Gửi qua thư khi mùa đấu kết thúc, trong thời gian mùa đấu người chơi ít nhất phải tham gia khiêu chiến qua 1 lần mới có thể nhận thưởng tổng kết.

- Thưởng Quyết Chiến Đỉnh Phong: Gửi qua thư khi kết thúc mùa đấu