Giải Đấu Liên Server
21/09/2023

Đây là giải đấu quy tụ những Chiến Binh mạnh nhất từ các Server gần nhau để bắt cặp thi đấu.

  1. Lối chơi

Dựa vào thời gian mở Server gần nhau để phân nhóm SV tiến hành giải đâu liên Server.

Sau khi báo danh vòng loại, nếu như có thể vào Top 64, sẽ có thể tham gia Vòng Tăng Cấp cảu liên SV.

Mọi người đều có thể tham gia dự đoán kết quả để có cơ hội nhận x2 vàng

Giải đâu Liên SV lấy đội hình trận hôm qua, update mỗi ngày

  1. Thời gian

Báo danh: Thứ 2

Vòng loại: Thứ 3

Vòng Tăng Cấp: Thứ 4 - Thứ 7

  1. Điều Kiện

Dự đoán không cần điều kiện

Cần báo danh mới được tham gia Vòng Loại và Vòng Tăng Cấp

  1. Tổng Kết

Thưởng dự đoán Vòng Tăng Cấp sẽ được phát qua thư