Hệ Thống Boss
21/09/2023
  1. Khiêu Chiến Cell

Đánh bại 7 Baby Cell thì mới đánh với bản thể Cell. Vượt ải Trò Chơi Cell, có thể khiến phần quà mỗi ngày tốt hơn.

Mỗi ngày có thể nhận quà 1 lần. Quà reset lúc 6:00 mỗi ngày

  1. Maka Mạo Hiểm

Thám hiểm nhận phần thưởng hấp dẫn. Có thể hỗ trợ bạn bè tiêu diệt boss

  1. Tranh Đoạt Boss

Người chơi đầu tiên tham gia tranh đoạt boss tự động trở thành người sở hữu boss. Cần đánh bại người sở hữu ban đầu để trở thành người sở hữu mới. Sau khi boss tử vong sẽ thưởng dựa vào xếp hạng sát thương và sở hữu.

  1. Cường Địch Tập Kích

3 Đợt Boss cùng xuất hiện, tất cả người chơi ở Server cùng nhau diệt boss. Sau khi hạ Boss thưởng sẽ phát theo xếp hạng sát thương. Sau khi hạ Boss, sẽ xuất hiện lượt mới

  1. Binh Đoàn Liên Server

Dùng chìa khóa binh đoàn có thể mở binh đoàn. Xin vào binh đoàn cần có thẻ Thân Phận. Binh đoàn đủ 7 người sẽ bắt đầu chiến đấu, chỉ sau khi diệt boss vượt ải binh đoàn mới có thể nhận thưởng. Quá giờ Binh Đoàn, thì Thẻ Thân Phận và Chìa Khóa sẽ được hoàn trả qua thư.