Hệ Thống Phụ Bản & Thí Luyện
20/09/2023
 1. Phụ Bản Tài Nguyên

Gồm các phụ bản nguyên liệu nâng cấp, đột phá

 1. Phụ Bản Trang Bị

Tham gia phụ bản có thể thu thập được thêm các trang bị cho Anh Hùng.

 1. Phụ Bản Ấn Ký

Khiêu chiến Phụ bản để thu thập các mảnh ấn ký.

 1. Thí Luyện Thần Điện

Tham gia khiêu chiến Thần Điện có thể nhận được các phần quà hấp dẫn.

 1. Thám Hiểm Hoang Dã

Mỗi ngày có 50 lượt thám hiểm. Mỗi tầng sẽ có 5 rương kho báu có thể thu thập được.

 1. Vượt Ải Xà Đạo

Vượt Ải Xà Đạo sẽ được reset lúc 6:00 mỗi ngày. Anh hùng tử vong trong Vượt Xà Đạo sẽ không thể dùng lại trong lượt khiêu chiến lần này. Vượt ải 10 sẽ được càn quét

 1. Xuyên Không

Tiến hành cho một Anh Hùng tiến hành Xuyên Không sẽ nhận được mảnh Anh Hùng

 1. NV Ủy Thác

Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ Ủy Thác để nhận thưởng. Sao càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Có thể dùng anh hùng để trợ chiến cho bạn bè

 1. Tu Hành Vũ Trụ Kai

Tham gia hoạt động, trả lời câu hỏi, khiêu chiến để nhận thưởng

 1. Viễn Chinh Dị Giới

Ải đã vượt qua có thể quay lại điều tra sự kiện. Sự kiện yêu cầu năng lượng Z, hoàn thành sẽ nhận thưởng. Có thể dùng Kim Cương để hoàn thành ngay sự kiện.

 1. Thí Luyện Thời Gian

Trong thí luyện thời gian, anh hùng của người chơi sẽ tăng:
- Cấp Anh Hùng cố định là cấp 300, kích duyên toàn bộ, đột phá giới hạn và khí công tăng đầy thuộc tính

- Trang bị, nguyên khí, ấn ký, hoa tai, đá và Vũ Khí của anh hùng tăng đến cam đầy cấp đầy sao

- Các chỉ số ngoại vi cũng tăng đầy thuộc tính

- Đá bị động, vòng sáng Vũ Khí, Skin không có hiệu lực trong Thí Luyện Thời Gian.

Thuộc tính tốc độ anh hùng của người chơi giữ nguyên không đổi.

Chỉ anh Hùng SS trở lên mới được tham gia khiêu chiến Thí Luyện Thời Gian.